Łąkta, Sikorzyn, Stwolno, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś

Przedsiębiorca w branży elektrycznej. Mieszkaniec Zielonej Wsi. Jego marzenie to poprawa warunków życia na Chazach poprzez inwestycje w drogi i chodniki oraz większą aktywizację świetlic i dofinansowanie ich wyposażenia.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • budowa chodników i nowa nawierzchnia drogi w Zielonej Wsi i Wydawach
  • wyposażenie świetlicy w Zielonej Wsi w urządzenia siłowni i fitness
  • systematyczne uzupełnianie brakującego oświetlenia
  • budowa kładki przez most na Złotej Wodzie
  • większa aktywność świetlic wiejskich, kluby seniora, zajęcia dla dzieci i młodzieży
  • zwiększenie dofinansowania kół gospodyń wiejskich i OSP
  • utwardzenie drogi Zielona Wieś–Dębno Polskie
  • wykorzystanie finansów z PROW na rozwój terenów wiejskich
  • systematyczne utwardzanie i konserwacja dróg dojazdowych do pól
  • budowa ścieżki rowerowej Szymanowo-Zielona Wieś (w ramach programu Aktywny Mieszkaniec)