Krasnolipki, Słupia Kapitulna, Szymanowo, Kowaliki

Z wykształcenia ekonomista. Od 2006 roku gminny radny, pracuje szczególnie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ostatnie cztery lata przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej w Radzie Miejskiej.

Aktywny działacz sportowy. Solidny, godny zaufania, otwarty na ludzi.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • budowa ścieżki rowerowej Szymanowo-Słupia Kapitulna (w ramach programu Aktywny Mieszkaniec)
  • budowa ulic: Zapłocie I, Zapłocie II, Piaski i Kurza w Słupi Kapitulnej
  • budowa ulic w Szymanowie m.in Kowalikowa, Kapały, Szczęśliwa i Radosna
  • doposażenie placu zabaw w Szymanowie
  • dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych „Katarzynki” i „Wisieloki”
  • pobudzenie aktywności świetlic wiejskich (kluby seniora, koła zainteresowań i inne)
  • systematyczna instalacja brakującego oświetlenia w wioskach