3 Maja, Mickiewicza 1-9A, 11-15 nieparzyste, Gen. Sikorskiego, Kramarska, Królowej Jadwigi,  Kopernika 1-11, Średnia, Dąbrowskiego 2A-9, Kościuszki od 12 do końca, Wojska Polskiego

Mieszka przy ul. Średniej. Wieloletni dyrektor Domu Dziecka. Wiele razy udowadniała, że zna problemy tych, którym pomaga: dzieci i młodzieży, a także ludzi najuboższych, pokrzywdzonych i niepełnosprawnych.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • wprowadzenie preferencyjnych warunków opłat parkingowych dla mieszkańców centrum miasta
  • umożliwienie dzieciom z biednych rodzin dostępu do zajęć pozalekcyjnych i świetlic środowiskowych
  • poprawa estetyki budynków Starego Miasta oraz deptaków (rewitalizacja w ramach programu Planty 4×4 poprzez pozyskanie unijnych środków)
  • zwiększenie liczby stojaków rowerowych w obrębie Starego Miasta
  • rewitalizacja plant (nowa nawierzchnia i oświetlenie, nowe nasadzenia w ramach programu Planty 4×4)
  • budowa placów zabaw na każdym osiedlu i w centrum miasta
  • popieranie budowy mieszkań socjalnych i remontowanie mieszkań komunalnych
  • kontrola władzy wykonawczej – wnioski lub skargi mieszkańców muszą doczekać się odpowiedzi