Boczna, Długa, Glinki, Sienkiewicza, Południowa, Półwiejska,
Targowa, Wały Księcia Poniatowskiego (numery nieparzyste)

Mieszka przy ul. Sienkiewicza, pracuje w studium fotograficznym Foto Rama. Miła i usmiechnięta, pełna nowych pomysłów charakteryzujących młode pokolenie. Nie zamierza emigrować.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (współpraca z powiatem)
  • budowa ul. Glinki
  • rewitalizacja plant (w ramach programu Planty 4×4)
  • uporządkowanie terenu po cmentarzu ewangelickim – alejki i tereny zielone
  • zatrudnienie osób bezrobotnych przy pracach porządkowych na rzecz miasta
  • „Zielony Rynek” (Plac Wolności) miejscem zabaw i miłego spędzania czasu dla rodzin
  • zorganizowanie zimowego wolontariatu dla osób starszych i niepełnosprawnych
  • wykorzystanie muszli w parku przy Domu Kultury jako amatorskiej sceny artystycznej dla rawickich młodych zespołów
  • organizacja czasu dla młodzieży i dzieci (większa liczba nieodpłatnych kół zainteresowań i klubów sportowych)
  • ścieżki rowerowe (w ramach programu Aktywny Mieszkaniec, m.in. w kierunku Dębna Polskiego, Łaszczyna i Słupi Kapitulnej)