Bączkiewicza, Nowa, Rolnicza

Współpracuje z RSM i ZUK. Bierze czynny udział w planowaniu oraz wykonywaniu prac remontowych i inwestycyjnych tych instytucji. Przychylny ludziom, pogodny, otwarty i chętny do udzielenia pomocy.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • uporządkowanie oraz wyznaczenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla
  • uatrakcyjnienie oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placach zabaw
  • utrzymanie czystości trawników i terenów zielonych oraz placów zabaw
  • ustawienie dystrybutorów z woreczkami oraz koszy na psie nieczystości
  • zadbanie o bezpieczeństwo oraz przestrzeganie porządku na osiedlu