Mjr. Sucharskiego, Sarnowska 1-9, 9A

Działacz sportowy, przewodniczący rady rodziców Gimnazjum w Sierakowie.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • ograniczniki prędkości na przejściach dla pieszych przy ul. Westerplatte
  • oznaczenie aktualnych i stworzenie nowych miejsc parkingowych
  • wykonanie przejścia dla pieszych i parkingu przy ul. Rolniczej
  • remont ul. Sucharskiego przy zjeździe z ul. Rolniczej
  • wykonanie chodnika do SP nr 6 (od strony osiedla)
  • udostępnienie w mieście miejsc z darmowym WiFi