Osiedle Sarnowa

Prezes chóru im. Kurpińskiego, działacz społeczny. Zaangażowany w sprawy Sarnowy i jej rozwój. Pragnie rozkwitu Sarnowy w najbliższych latach.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • oświetlenie ulicy Paderewskiego do Ronda Sarnowskiego
  • wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Paderewskiego do Ronda Sarnowskiego
  • budowa i wymiana chodników przy ulicach: Wiatraczna i Kolejowa
  • budowa placu zabaw przy ul. Prusa
  • zorganizowanie okresowych targów staroci
  • przekształcenie Ratusza w mały „Sarnowski Dom Kultury”
  • większa promocja historii i zabytków Sarnowy
  • pomoc w działalności „Sarnowianki”, chóru im. Kurpińskiego, klubu seniora i OSP Sarnowa