17 Stycznia, Buszy, Scherwentkego, Marcinkowskiego, Pużaka, Klasztorna, M. Plac Ćwiczeń,  Piastowska, Plac Wolności, Przytorze, Rynek, Rzeźnicka, Kamińskiego, Sukiennicza, Szarych Szeregów, Szwedzka, Tysiąclecia, Poniatowskiego 2-6 parzyste, 6d, Powstańców Wielkopolskich 9- 22, Wazów

Znany w okręgu człowiek, rzeczowy, pogodny i przychylny ludziom. Rolnik i elektronik, mieszka przy ul. Kamińskiego, zależy mu na rozwoju gospodarczym Rawicza, a przede wszystkim jego okręgu.

Co planuje zrobić dla naszej Gminy i okręgu?

  • rewitalizacja plant oraz starania o unijne środki dla odnowy rynku i deptaków (w ramach programu Planty 4×4)
  • uatrakcyjnienie części parkowej Placu Wolności (ławki, oświetlenie)
  • podniesienie ciśnienia oraz jakości wody w posesjach przy ul. Kamińskiego
  • budowa chodnika po prawej stronie ul. Kamińskiego
  • odnowa elewacji Gimnazjum nr 1
  • budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 wraz zagospodarowaniem terenu przyszkolnego
  • zwiększenie liczby stojaków rowerowych w centrum miasta