Stowarzyszenie Silny Region

Szanowni Mieszkańcy!

Naszym celem jest poprawa życia w Gminie Rawicz. Poprawa, którą odczuje każdy Mieszkaniec, niezależnie od swojego wieku czy sytuacji finansowej. Stworzyliśmy program, który opiera się na czterech głównych segmentach: Gospodarka+, Planty 4×4, Aktywny Mieszkaniec oraz Wieś na TAK!. To cztery założenia, które mają poprawić kondycję naszej gospodarki oraz wpłynąć na poziom życia zarówno Mieszkańców Rawicza, jak i Wsi.

Ponadto każdy kandydat do Rady Miejskiej przedstawił autorski program dla okręgu wyborczego.

Prosimy o zaufanie podczas podejmowania decyzji wyborczych. Nasza praca to realne działania na rzecz rozwoju Gminy Rawicz oparte o doświadczenie życiowe i samorządowe. Wierzymy, że już w najbliższych miesiącach odczujecie poprawę zarządzania gminą oraz pierwsze efekty naszej pracy.

KW Silny Region tworzą osoby, które mają siłę i chęci do działania. Które wierzą w to, że można odmienić naszą Gminę. Każdy z nas zna przysłowie „bez pracy nie ma kołaczy”. Nasza praca to będą Wasze kołacze – rozwijające się gospodarczo miasto, ścieżki rowerowe, chodniki, ulice, aktywizacja terenów wiejskich oraz odnowienie tego, co zostało przez wiele lat zaniedbane – planty, rynek i deptaki. Uwierzmy w to, że można, bo tylko głęboka wiara w cel powoduje, że da się go osiągnąć. Wspólnie.

Prosimy o Wasze zaufanie, nie zawiedziemy go,

Grzegorz Józef Kubik

Kandydat na Burmistrza Gminy Rawicz

oraz

Kandydaci na radnych KW Silny Region

Stworzyliśmy program, który opiera się na czterech głównych segmentach:Gospodarka+, Planty 4x4,
Aktywny Mieszkaniec oraz Wieś na TAK!

Program wyborczy

Przedstawiamy Państwu program wyborczy KW Silny Region. W związku z nową ordynacją wyborczą program składa się z trzech części:

 • Ogólnego programu dla całej gminy opisanego w czterech najważniejszych segmentach potrzeb
 • Programów poszczególnych okręgów wyborczych
 • Najważniejszych działań i inwestycji służących rozwojowi całej Gminy Rawicz

Program wyborczy

1. Gospodarka+

Podstawowym elementem rozwoju miasta i gminy Rawicz jest gospodarka. Aktywnymi działaniami wpłyniemy na poprawę obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej naszej gminy. Jakie działania są dla nas kluczowe?

 • Zacieśnienie współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz kancelariami prawnymi i firmami, które zajmują się obsługą inwestorów zagranicznych
 • Wyznaczenie stref przemysłowych przy DK 36 i starej DK 5
 • Stworzenie realnego i przekonującego systemu promocji gospodarczej gminy w oparciu o bogatą ofertę inwestycyjną
 • Zapobieganie odpływowi inwestycji rodzimych firm poza teren gminy Rawicz
 • Maksymalne skrócenie okresu wydawania decyzji administracyjnych związanych z nowymi inwestycjami i poprawa jakości obsługi inwestora
 • Poszerzenie obszaru WSSE na terenie Gminy
 • Aktywność w poszukiwaniu inwestorów
 • Zwolnienia podatkowe dla nowych, rozbudowujących się oraz zwiększających zatrudnienie przedsiębiorstw
 • Szeroka współpraca ze środowiskami gospodarczymi, w tym z Rawicką Radą Przedsiębiorczości
 • Działanie na rzecz udoskonalania systemu przekwalifikowania zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych
 • Podejmowanie działań mających na celu zachęcenie przedsiębiorców do partnerstwa publiczno-prawnego
 • Wykorzystanie apolityczności stowarzyszenia do lobbowania na rzecz interesów Gminy Rawicz pośród polityków i w innych opiniotwórczych gremiach
2. Planty 4×4

Program odnowy plant i starego miasta. Co zamierzamy?

 • Odnowienie plant po jednej części każdego roku (przez 4 lata odnowa całych plant)
 • Staramy się o dofinansowanie na renowację rynku i deptaków oraz rynku w Sarnowie, w ramach Narodowego Programu Rewitalizacji Miast
 • W trakcie rewitalizacji preferujemy rozwiązania łączące deptaki i niezamykające rynku dla samochodów
 • Stosujemy zwolnienia podatkowe dla właścicieli odnawiających swoje kamienice
3. Aktywny Mieszkaniec

Program wspierający aktywność mieszkańców. Jakie elementy naszej infrastruktury poprawimy, aby każdy mógł się czuć zdrowo i bezpiecznie?

 • Realizacja planu budowy ścieżek rowerowych łączących miasto z terenami wiejskimi, czyli: Żylicami, Izbicami, Dąbrówką, Łaszczynem, Dębnem Polskim, Masłowem, Sarnówką i Sarnową, Słupią Kapitulną, Zieloną Wsią oraz Gimnazjum w Sierakowie z ul. Sarnowską (przy DK5)
 • Tworzenie tras spacerowo-biegowych na terenie poligonu oraz przyległych terenach leśnych
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie całego poligonu
 • Kompleksowe zagospodarowanie „górek” przy basenie
 • Dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych dróg przy obwodnicy DK 36 poprzez połączenie niektórych z nich i częściowe oświetlenie
 • Zwiększenie środków na kulturę oraz zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
 • Zwiększenie środków na stowarzyszenia, w których rozwija się aktywność mieszkańców
 • Poszerzenie oferty Domu Kultury
 • Wznowienie letniej ligi podwórkowej piłki nożnej
4. Wieś na TAK!

Poprawa warunków i poziomu życia na wsi w taki sposób, aby mieszkańcy wsi mogli pełniej korzystać z dobrodziejstw kultury oraz rozwijać swe zainteresowania i umiejętności w oparciu o świetlice wiejskie. Wykorzystanie w znacznej mierze środków finansowych z PROW. Co planujemy?

 • Zwiększenie oferty świetlic wiejskich poprzez zatrudnienie animatorów (koła zainteresowań, kursy szkolenia i inne) oraz darmowy dostęp do internetu
 • Tworzenie klubów seniora na wsiach w oparciu o świetlice
 • Zwiększenie wsparcia finansowego na działalność kół gospodyń wiejskich
 • Zwiększenie wsparcia finansowego na działalność zespołów folklorystycznych
 • Poszukiwanie i promocja produktów regionalnych
 • Wspieranie rozwoju agroturystyki
 • Budowa boisk
 • Budowa brakującego oświetlenia, kanalizacji i dróg (w tym utwardzanie dojazdów do pól)
 • Dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia świetlic

 

Chcemy, aby Mieszkańcy mieli o wiele większą
świadomość społeczną oraz aby doświadczyli,
że to władza jest po to, aby służyć Mieszkańcom,
którzy obdarzają wybranych przez siebie ludzi zaufaniem.
Kandydat na burmistrza

Kandydat na burmistrza

Grzegorz Józef Kubik

Urodził się niedaleko Sieradza, we wsi Raczków. Studia ukończył w Poznaniu, pomysłu na przyszłość szukał w Paryżu, a swoje miejsce na ziemi znalazł w Rawiczu. Kim właściwie jest Grzegorz Kubik, który zdecydował się na start w tegorocznych wyborach samorządowych o fotel burmistrza miasta i gminy Rawicz?

Młodość

Grzegorz Józef Kubik urodził się 20 czerwca 1959 r. we wsi Raczków k. Sieradza (woj. łódzkie). Ojciec rzadko bywał w domu. Jako zawodowy kierowca większość czasu spędzał w pracy, dlatego mały Grzegorz wychowywał się pod okiem swojej matki – nauczycielki w szkole podstawowej, po której odziedziczył zainteresowania w sferze chemii i biologii. Po ukończeniu szkoły podstawowej Grzegorz postanowił kształcić się w sieradzkim I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Po etapie szkoły średniej przyszedł czas na wybór swojej przyszłości. Grzegorz zastanawiał się nad różnymi kierunkami studiów – marzył o medycynie i weterynarii. Ostatecznie zdecydował się na Akademię Rolniczą w Poznaniu. Studia rozpoczął na Wydziale Rolniczym, ukończył ekonomikę i organizację gospodarstw rolnych. Jak sam mówi, wtedy rozpoczęła się jego przygoda z ekonomią, która trwa do dziś…

Pierwsze kroki w dorosłym życiu

Studia stały się ciekawym okresem życia Grzegorza Kubika. Poznał wiele interesujących osób, które znacząco wpłynęły na jego dalsze losy. Dobre wyniki w nauce umożliwiły wyjazd na praktyki do Szwajcarii, co w latach 80. było znaczącym wyróżnieniem. Wyjazd spowodował, że młody polski student zdobył sporo doświadczenia, a także inaczej spojrzał na otaczającą go rzeczywistość. Zarobił również swoje pierwsze pieniądze. Ostatnie dwa lata studiów były przełomowe z kilku powodów. W 1982 r. poznał swoją żonę – Dorotę, którą rok później poślubił. Na studiach nawiązał znajomość z osobami pochodzącymi z Rawicza – Michałem Jaskowskim i Leszkiem Duszyńskim, dzięki którym miał okazję bywać w mieście, słynącym z najpiękniejszych plant w Polsce. Po studiach przyszedł czas na własne mieszkanie, dzieci i pracę.

Dzieciństwo

Dzieciństwo

Z żoną i rodzicami

Z żoną i rodzicami

Ciasne, ale własne

Grzegorz, wraz z żona, przeprowadzili się do miejscowości Kalinowa (gm. Błaszki w województwie łódzkim). Pracował w Stacji Hodowli Roślin, z której otrzymywał stypendium w okresie studiów. W 1985 r. odbył roczną służbę wojskową w sieradzkiej jednostce. Ten czas rozdzielił Grzegorza i jego żonę, która samotnie mieszkała w Kalinowej. Posiadali własne mieszkanie o niezbyt wygórowanych standardach. Był to właściwie pokój o wielkości 12 metrów kwadratowych, urządzony z wcześniejszego składu środków ochrony roślin. Po odbyciu służby wojskowej małżeństwo Kubików otrzymało nowe mieszkanie w bloku. Znaczącym źródłem dochodu stała się dodatkowa praca po godzinach w gospodarstwie rodziców Grzegorza Kubika. W grudniu 1986 r. małżeństwo Doroty i Grzegorza doczekało się córki – Urszuli.

Paryskie remonty

Po narodzinach córki Grzegorz latem 1987 r. zdecydował się na bezpłatny urlop. Wykorzystał go, by wyjechać wraz ze znajomymi do Francji. Mieszkali u przyjaciela z okresu studiów – Michała Jaskowskiego. Cel wyprawy miał charakter finansowy. Grzegorz Kubik wraz ze znajomymi nie bał się pracować, imał się różnych zajęć – remontował i malował mieszkania w Paryżu i okolicach. Nie były mu także obce zbiory winogron na francuskich plantacjach. Wraz z Michałem Jaskowskim i Leszkiem Duszyńskim obserwowali zmiany, jakie miały miejsce w Polsce. Podjęli decyzję o założeniu własnej firmy – „Frapo”.

Na swoim

Grzegorz razem z żoną przeprowadzili się do Rawicza jesienią 1989 r. Zakupili mieszkanie przy ul. Konopnickiej. Rawicz stał się miejscem narodzin drugiego dziecka – syna, Grzegorza Jana Kubika, który przyszedł na świat 22 maja 1990 r. Miasto spodobało się Grzegorzowi i Dorocie. Tutaj także Grzegorz założył wraz z Michałem Jackowskim i Leszkiem Duszyńskim swoją firmę „Frapo”. Początkowo ich celem było otworzenie linii produkcyjnej, jednak wysoka inflacja spowodowała, że pieniądze zarobione na emigracji straciły na wartości. Zajęli się więc handlem cukrem, który dostarczali do takich odbiorców, jak Browary Wielkopolskie czy zakłady cukiernicze „Goplana” i „Jutrzenka”. Następnie twórcy „Frapo” podjęli decyzję o założeniu hurtowni papierniczo-chemicznej przy ul. Sarnowskiej. Po roku działalności aktywnie zaczął działać Leszek Duszyński, który po ślubie zamieszkał w Koninie. Tam również otworzył oddział „Frapo”, a następnie zajął się handlem detalicznym, który miał być kolejnym krokiem rozwoju firmy. Duszyński znacząco rozwinął działalność w Koninie, tworząc pierwszy market. Spółka rozwijała się dynamicznie także w Rawiczu, powstały markety na tzw. Cepterze i przy rynku. „Frapo” zaczęło nawiązywać kontakty z innymi firmami, tworząc nową spółkę – „Polo Market”. Główna działalność spółki przeniosła się do Konina, gdzie utworzono spółkę detaliczną. Właśnie tam znajdowały się w większości placówki tej sieci. Sytuacja ta spowodowała problemy w zarządzaniu „Frapo” i spadek roli hurtu w jej działalności, dlatego Grzegorz Kubik w 1998 r. postanowił odejść ze spółki i po długich negocjacjach sprzedał udziały. Od tego momentu trzeba było rozpocząć kolejny rozdział życia…

Nowy dom, nowe wyzwania

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziałów, Grzegorz Kubik spłacił kredyt na kupno domu i wykonał jego remont. Uważał, że nie ma sił na zakładanie kolejnych firm, jednak jego wrodzona aktywność nie pozwalała na to, by zatrzymał się w miejscu. Postanowił inwestować we własną wiedzę. Zainteresował się problemami ekonomicznymi – analizami i wycenami przedsiębiorstw, a także analizami finansowymi. W 1998 r. otworzył działalność w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Także w tym okresie Grzegorz Kubik pracował w ogólnopolskiej sieci handlowej „Delko” z siedzibą w Śremie. Początkowo pełnił funkcję członka rady nadzorczej, później przewodniczącego rady nadzorczej, aby w rezultacie awansować na w-ce prezesa ds. ekonomicznych. Obecnie „Delko” jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie. Grzegorz Kubik po okresie intensywnej współpracy rozstał się ze spółką, rezygnując ze stanowiska. Spółka „Delko” nadal korzysta z doświadczenia i wiedzy Grzegorza Kubika, a on sam zachował dobre kontakty z byłymi współpracownikami, mimo że nie pełni już funkcji w-ce prezesa ds. ekonomicznych.

Nadal aktywny

W 2008 r. Grzegorz Kubik ukończył szkolenia w zakresie uzyskiwania środków z programów Unii Europejskiej. Także w tym samym roku z ramienia Izby Gospodarczej został wpisany na listę asesorów do ocen wniosków. Poszerzając swoją wiedzę ekonomiczną, Grzegorz Kubik złożył wniosek o wpisanie go na listę biegłych sądowych z zakresu ekonomii. Od tego czasu sąd zlecił mu szereg opinii związanych ze sprawami gospodarczymi. Leszczyński sąd powierzył kilkakrotnie Grzegorzowi Kubikowi funkcję syndyka, czyli osoby, która ma na celu uzdrowienie upadającego przedsiębiorstwa poprzez sprzedanie go potencjalnemu nabywcy. Ten z kolei ma za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie firmy na rynku.  Będąc człowiekiem aktywnym, Grzegorz Kubik od 2002 r. działa w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Był również inicjatorem powołania Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2006 roku Grzegorz Kubik jest radnym, a od 2010 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego RMGR.

Poznaj swojego kandydata na radnego.
Sprawdź, do którego okręgu należysz.

Wybrani radni

chorzepa

Paweł Chorzępa. Okręg 1.

Ceglana, Cicha, Jasna, Jesienna, Kamienista, Kręta, Letnia, Miła, Ogrodnicza, Piaskowa, Polna, Poznańska, Różana, Sarnowska

grazyna_kosmider

Grażyna Kośmider. Okręg 6.

3 Maja, Mickiewicza 1-9A, 11-15 nieparzyste, Gen. Sikorskiego, Kramarska, Królowej Jadwigi,  Kopernika 1-11, Średnia,

asia

Joanna Mazurkiewicz. Okręg 8.

Boczna, Długa, Glinki, Sienkiewicza, Południowa, Półwiejska, Targowa, Wały Księcia Poniatowskiego (numery nieparzyste)

Działania i inwestycje służące rozwojowi całej gminy:

 • Szybkie uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny przemysłowe,  szczególnie przy DK 5 i DK 36
 • Stworzenie spójnego systemu promocji gospodarczej gminy i bogatej oferty inwestycyjnej
 • Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej
 • Skrócenie czasu oczekiwania na decyzje administracyjne
 • Rewitalizacja plant (w ramach programu Planty 4×4)
 • Rewitalizacja rynku z wykorzystaniem funduszy UE (w ramach programu Planty 4×4)
 • Remont Ratusza i Domu Kultury
 • Budowa nowych dróg i ulic
 • Budowa ścieżek rowerowych (w ramach programu Aktywny Mieszkaniec)
 • Wytyczenie dróg rowerowych na niektórych ulicach w mieście
 • Budowa tartanowej bieżni na stadionie przy ul. Spokojnej – po uzyskaniu dofinansowania do budowy
 • Rewitalizacja i wykorzystanie poligonu do szeroko pojętych celów rekreacyjno-sportowych, m.in. budowa ścieżek pieszo-biegowych, ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe i inna infrastruktura
 • Poligon jako miejsce niektórych imprez masowych – dostosowanie poligonu do organizacji  koncertów, festynów i innych rodzajów imprez
 • Zagospodarowanie do celów rekreacyjno-sportowych terenu tzw. „górek”
 • Dokończenie rewitalizacji parku przy Domu Kultury
 • Zagospodarowanie parku przy PKP
 • Udostępnienie miejsc darmowego dostępu WiFi
 • Dostosowanie dróg przy obwodnicy DK 36 do celów rekreacyjnych we współpracy z GDDKiA
 • Aktywizacja i doposażenie świetlic wiejskich (kluby seniora, koła zainteresowań, kursy)
 • Dofinansowywanie: OSP, kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych
 • Wspieranie i zachęcanie do rozwoju wszelkich stowarzyszeń działających na terenie Gminy (w ramach programu Aktywny Mieszkaniec)
 • Wspieranie przedsiębiorców otwierających restauracje i inne lokale rozrywkowo-gastronomiczne przeznaczone dla różnych grup wiekowych
Rejestry wymagane przez Kodeks Wyborczy